Φορολογικές Υπηρεσίες - Ιωάννα Α. Τσουκαλά - Λογιστικό Γραφείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Υπηρεσίες


Σύνταξη και υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
Παρέχεται συχνή έγγραφη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας, η οποία γίνεται εγκαίρως, ειδικά όταν αναμένεται Φ.Π.Α. προς απόδοση, για την οργάνωση των οικονομικών σας (ηλεκτρονική πληρωμή).

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Intrastat - Vies
Ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησής σας ως προς τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και απόδοση αυτών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
Μέσω της ετήσιας παρακολούθησης των βιβλίων της επιχείρησής σας συντάσσεται η σχετική δήλωση για τις αγορές και τις πωλήσεις που η καθαρή τους αξία ξεπερνά τα 300€.

Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (πρώην Φ.Μ.Υ.) και οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Ε7)
Υποβολή παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα και λοιπές υπηρεσίες (ηλεκτρονική πληρωμή).

Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στις τελευταίες πραγματοποιείται έλεγχος το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση για το πού κυμαίνεται ο φόρος εισοδήματός σας.

Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
Η υπηρεσία αυτή πραγματοποιείται από το γραφείο μας χωρίς καμία επιβάρυνση και επιπλέον χωρίς την φυσική σας παρουσία (μέσω εξουσιοδότησης).

Σύνταξη και υποβολή Στοιχείων Ακινήτων Ε9
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για τη σωστή απεικόνιση της περιουσιακής τους κατάστασης και τακτοποίηση προηγούμενων ετών.
Design by foxhost.gr
I Γρήγορα Links
I Επικοινωνία
EMAIL:
tsoukalatax@gmail.com
PHONE NUMBER:
2614 000 499


I Διάφορα
Ρευματοδότηση
Φορολογικά
Μισθοδοσία
Λογιστικά
Επιστροφή στο περιεχόμενο