Ιωάννα Α. Τσουκαλά

Λογιστικό Γραφείο

 

Ρήγα Φεραίου 83 & Ερμού

(3ος όροφος) 26221 Πάτρα


Τηλ/Fax: 2614 000 499

Κινητό: 6942 433 381

 

info@tsoukala-tax.gr

about.me/IOANNATSOUKALA

 

Προσλήψεις - αποχωρήσεις προσωπικού

Πραγματοποίηση πρόσληψης, αποχώρησης και καταγγελίας σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που το επιθυμείτε και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες (Ο.Α.Ε.Δ. και  Σ.ΕΠ.Ε.)


Μισθοδοσία και αποδείξεις πληρωμής

Υπολογισμός μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής προκαταβολής και εξόφλησης. Άμεσα διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.)

Κατόπιν παρακολούθησης της μισθοδοσίας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ι.Κ.Α.  η δήλωση Α.Π.Δ.


Πίνακες ωρών εργασίας και καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας πινάκων για τις ώρες και ημέρες εργασίας προσωπικού  κ.λ.π.


Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

Το γραφείο μας είναι συνεχώς ενήμερο για τα επιδοτούμενα προγράμματα που υπάρχουν και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται κατά τη διάρκεια και κατά τη διατήρηση του προγράμματος που θα ενταχθείτε.


Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών

Το γραφείο μας παρέχει ηλεκτρονικές πληρωμές των οφειλών σας, σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.