Ιωάννα Α. Τσουκαλά

Λογιστικό Γραφείο

 

Ρήγα Φεραίου 83 & Ερμού

(3ος όροφος) 26221 Πάτρα


Τηλ/Fax: 2614 000 499

Κινητό: 6942 433 381

 

info@tsoukala-tax.gr

about.me/IOANNATSOUKALA

 

Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικών, διπλογραφικών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.)

Η υπηρεσία συτή παρέχεται στην έδρα μας, στην έδρα σας και από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και backup. (Για επιχειρήσεις εκτός Πατρών)


Εργασίες τέλους χρήσης

Υπολογισμός αποσβέσεων για σωστή αντιμετώπιση των εξόδων και σύνταξη απογραφής.


Συλλογή παραστατικών από την επιχείρησή σας

Παρέχεται από εμάς κάθε μήνα αυτοπροσώπος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και backup.


Αρχειοθέτηση παραστατικών και εγγράφων

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν συμφωνίας και είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας.


Συχνή επαφή αυτοπρόσωπα

Η υπηρεσία αυτή είναι αναγκαία για τη σωστή διεκπεραίωση των υποθέσεών σας.